EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αυξημένες οι πωλήσεις της Μοτοδυναμικής στο 9μηνο του 2023

afximenes-oi-poliseis-tis-motodynamikis-sto-9mino-tou-2023-665039

Ο όμιλος Μοτοδυναμική συνεχίζει την ανοδική της πορεία με σημαντική ανάπτυξη σε όλα τα μεγέθη για το ενιάμηνο 01.01 – 30.09.2023.

Αύξηση της τάξης του 23,4% παρουσίασαν οι πωλήσεις σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Οι πωλήσεις ανήλθαν στα 126,5 εκ. ευρώ, με τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων να ανέρχονται στα 25,4 εκ. ευρώ –μια αύξηση της τάξης του 13%- ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανέρχονται στα 10,8 εκ. ευρώ –δηλαδή είναι αυξημένα κατά 23,2% σε σχέση με το 2022. Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 0,36 ευρώ από 0,30 για την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

  Ομιλος
  01.01-30.09.2023 01.01-30.09.2022  
       
Κύκλος εργασιών 126,475,809 102,485,883 23.4%
 Yamaha 59,493,050 50,699,242 17.3%
Porsche 26,788,290 19,914,542 34.5%
Sixt rental 34,922,409 32,180,989 8.5%
Sixt fleet sales 6,011,137 363,144 1555.3%
Απαλοιφές -739,076 -672,034  
     
Κέρδη προ Φόρων, Τόκων & Αποσβέσεων 25,350,769 22,440,791 13.0%
     
Λειτουργικά κέρδη/ζημιές 16,269,825 14,552,701 11.8%
% επί των πωλήσεων 12.9% 14.2%  
     
Αποτελέσματα προ φόρων 14,384,401 13,471,212 6.8%
     
Αποτελέσματα μετά από φόρους 10,559,887 10,109,544 4.5%
     
Αποδιδόμενα σε:    
Ιδιοκτήτες μητρικής εταιρίας * 10,833,770 8,792,842 23.2%
Κέρδη / μετοχή** 0.36 0.30 20.3%
* το 2023 τα δικαιώματα μειοψηφίας αφορούν την περίοδο 01.01 – 25.05.2023
** στο σύνολο των μετοχών έχουν εξαιρεθεί οι ίδιες μετοχές της εταιρίας

 

Όλες οι επιμέρους δραστηριότητες συνεισέφεραν στην κερδοφόρα ανάπτυξη του ομίλου: Οι πωλήσεις της Yamaha (δίκυκλα & προϊόντα θάλασσας σε Ελλάδα, Ρουμανία και Βουλγαρία) ανήλθαν στα 59,5 εκ. ευρώ (+17,3%). Οι πωλήσεις της Porsche ανήλθαν στα 26,8 εκ. ευρώ (+34,5%). Η Sixt είδε τα έσοδα από τις ενοικιάσεις αυτοκίνητων να ανέρχονται στα 34,9 εκ. ευρώ (+8,5%) και τις πωλήσεις αυτοκινήτων στα 6 εκ. ευρώ.

Κατά το ενιάμηνο του 2023, το μακροπρόθεσμο ενεργητικό του Ομίλου (εξαιρώντας την επίδραση του ΔΠΧΑ 16) ανήλθε στα 65,1 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 19,8% έναντι του 2022. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στις επενδύσεις σε στόλο της SIXT.

Οι θετικές λειτουργικές χρηματοροές του Ομίλου χρηματοδότησαν εξ ολοκλήρου το τίμημα για την εξαγορά των μετοχών της μειοψηφίας της θυγατρικής Λάιον Ρένταλ ποσού 7,7 εκ. ευρώ και συνέβαλαν στη χρηματοδότηση της αύξησης του στόλου της Sixt, με το υπόλοιπο μέρος της επένδυσης να προέρχεται από δανεισμό. Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου ανήλθε στα 31,3 εκ. ευρώ αυξημένος κατά 12,3 εκ. σε σύγκριση με το 2022.

    30 Σεπτ 2023 31 Δεκ 2022
       
Μακροπρόθεσμο ενεργητικό   65,077,362 54,314,490
(μείον υποχρεώσεις μισθώσεων ΔΠΧΑ 16)      
Κεφάλαιο Κίνησης   -613,185 -1,210,792
Λοιπές  υποχρεώσεις   -615,532 -1,216,796
Καθαρό ενεργητικό   63,848,644 51,886,902
       
Καθαρός δανεισμός   31,335,528 19,016,119
Ίδια κεφάλαια   32,513,117 32,870,783
Απασχολούμενα κεφάλαια   63,848,644 51,886,902

 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κος Πάρης Κυριακόπουλος, δήλωσε:

«Η Μοτοδυναμική κατέγραψε ένα εξαιρετικό ενιάμηνο, με σημαντική αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας σε όλες τις δραστηριότητες μας. Μετά από την χρονιά ρεκόρ του 2022, όλες οι ομάδες μας έθεσαν επιθετικούς στόχους για το 2023. Τόσο στην Yamaha όσο και στην Porsche ο κύκλος δραστηριότητας αναπτύσσεται με υψηλούς διψήφιους ρυθμούς: +17.3% και +34,5% αντίστοιχα. Η απόδοση αυτή οφείλεται στην δυναμική ανάπτυξη των επιμέρους αγορών που δραστηριοποιούμαστε, στην γενική ομαλοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, αλλά και σε συγκεκριμένες ενέργειες που οδήγησαν σε ανάκτηση μεριδίου αγοράς.

Η ενοικίαση αυτοκίνητων συνεχίζει την σημαντική ανοδική πορεία των τελευταίων ετών, με τον εισερχόμενο τουρισμό να διαγράφει εξαιρετική πορεία και τις αφίξεις να υπερβαίνουν σημαντικά αυτές του 2019. Η κερδοφορία της δραστηριότητας επιστρέφει σε μια κανονικότητα και παραμένει πολύ υγιής. Τα έσοδα από τις ενοικιάσεις αυτοκίνητων του ενιαμήνου αυξήθηκαν κατά 8.5%, με αυξημένες κρατήσεις, αλλά και μειωμένη μέση τιμή σε σχέση με το 2022. Ιδιαίτερα αυξημένες ήταν και οι πωλήσεις παγίων, με την ομάδα να εκμεταλλεύεται την καλή αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και με στοχευμένες ενέργειες να καταγράφει σημαντική μικτή κερδοφορία. Μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς του μειοψηφικού πακέτου της Lion Rental συνεχίσουμε να επενδύουμε σε αυτή την δραστηριότητα βάση του μεσοπρόθεσμου πλάνου μας.

Οι επιμέρους αγορές μας συνεχίζουν να αναπτύσσονται με σημαντικούς ρυθμούς, ενώ βλέπουμε και τα πρώτα σημάδια της αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού. Αναμένουμε να κλείσουμε το 2023 αισθητά πάνω από το 2022 και με ρεκόρ σε όλα μας τα μεγέθη. Ο βασικός κίνδυνος συνεχίζει να είναι το ιδιαίτερα ρευστό γεωπολιτικό και γεωοικονομικό περιβάλλον το όποιο και παρακολουθούμε, πάντα έτοιμοι να αντιδράσουμε σε ουσιώδεις μεταβολές στην ζήτηση των προϊόντων και υπηρεσιών μας. »

 

Όλες οι ειδήσεις 

car-prices
google-news
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο