ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Τρακάρισμα από δεξιά: Ποιος φταίει και γιατί

trakarisma-apo-dexia-poios-ftaiei-kai-giati-635236

Τρακάρισμα από δεξιά: Σε ένα τροχαίο σε σημείο όπου δεν υπάρχει η κατάλληλη σήμανση ο εκ δεξιών οδηγός μπορεί να θεωρηθεί συνυπεύθυνος σε περίπτωση που δεν οδηγεί με σύνεση.

Κατά διαστήματα τίθενται διάφορα ερωτήματα σχετικά με θέματα υπαιτιότητας τροχαίων ατυχημάτων. Ένα τέτοιο ερώτημα είναι «Ποιος φταίει σε ένα οδικό ατύχημα, όταν ένας οδηγός κάνει προσπέραση από δεξιά και τρακάρει το προπορευόμενο όχημα».

Όταν συμβαίνει ένα ατύχημα, ο ασφαλιστής καλείται να συζητήσει, να συμβουλεύσει και να καθοδηγήσει τον ασφαλισμένο για την διαδικασία δήλωσης ατυχήματος και αποζημίωσης. Ασφαλώς με την εμπειρία του και με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του μπορεί να εκφράσει και μια «άτυπη εκτίμηση» για τον υπαίτιο του ατυχήματος.

Οι απαντήσεις σε τέτοια ερωτήματα, μπορούν να απαντηθούν από τους αρμόδιους στα οδικά ατυχήματα, ειδικούς, δικηγόρους, και υπό την βάση της γενικής νομοθεσίας και του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Οπότε η μια πρώτη σκέψη σχετικά με το ερώτημα ήταν «Τι λέει ο ΚΟΚ για το προσπέρασμα»;

Τρακάρισμα από δεξιά- Δείτε εδώ αναλυτικά το άρθρο 17 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας:

Άρθρο 17 Προσπέρασμα – Κυκλοφορία σε στοίχους

1. Ο οδηγός επιτρέπεται να προσπεράσει προπορευόμενο όχημα μόνον εφόσον μπορεί να το κάνει χωρίς κίνδυνο ή παρακώλυση της κυκλοφορίας και εφόσον προειδοποιήσει έγκαιρα γι’ αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του παρόντος Κώδικα.

2. Το προσπέρασμα επιτρέπεται, κατά κανόνα, από τα αριστερά. Κατ’ εξαίρεση, το προσπέρασμα επιτρέπεται από τα δεξιά αν ο προπορευόμενος οδηγός έχει δώσει σήμα ότι προτίθεται να στρίψει αριστερά και έχει μετακινήσει το όχημα ή τα ζώα του προς την πλευρά αυτήν.

3. Το προσπέρασμα απαγορεύεται γενικά στις εξής περιπτώσεις:

α) όταν κάποιος από τους οδηγούς που ακολουθούν αυτόν που προτίθεται να προσπεράσει άρχισε ήδη το προσπέρασμα.

β) Όταν ο οδηγός που προπορεύεται στην αυτή λωρίδα κυκλοφορίας δώσει σήμα ότι προτίθεται να προσπεράσει άλλον.

γ) Όταν η λωρίδα κυκλοφορίας, την οποία θα χρησιμοποιήσει ο οδηγός κατά το προσπέρασμα, δεν είναι ελεύθερη σε αρκετή απόσταση μπροστά του, κατά τρόπο ώστε, λαμβανομένης υπόψη της διαφοράς ταχύτητας του οχήματός του, κατά το χρόνο του προσπεράσματος, και εκείνης των οχημάτων, τα οποία προτίθεται να προσπεράσει, να μην εκθέσει σε κίνδυνο ή παρεμποδίσει τους ερχόμενους αντίθετα.

δ) Αμέσως προ ή επί μη κυκλικού ισόπεδου οδικού κόμβου, εκτός αν:

αα) επιτρέπεται το προσπέρασμα προς τα δεξιά, κατά την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου αυτού,

ββ) η οδός, στην οποία γίνεται το προσπέρασμα, έχει προτεραιότητα,

γγ) η κυκλοφορία ρυθμίζεται από τροχονόμο ή με φωτεινούς σηματοδότες και

δδ) το όχημα το οποίο προσπερνάτε είναι ποδήλατο, μοτοποδήλατο ή μοτοσικλέτα χωρίς καλάθι.

ε) Αμέσως προ ή επί ισοπέδου σιδηροδρομικής διάβασης χωρίς κινητά φράγματα, εκτός αν η οδική κυκλοφορία ρυθμίζεται από φωτεινούς σηματοδότες, όπως αυτοί που χρησιμοποιούνται στους ισόπεδους οδικούς κόμβους.

στ) Αμέσως προ ή σε διάβαση πεζών, οποία έχει σημανθεί ως διάβαση πεζών στο οδόστρωμα ή με πινακίδα σήμανσης.

ζ) Μέσα στις σήραγγες με μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση.

η) Όταν σχολικό λεωφορείο έχει σταματήσει σε οδόστρωμα με μία ή δύο λωρίδες κυκλοφορίας προς την κατεύθυνση που κινείται και έχει αναμμένα τα φώτα έκτακτης ανάγκης για την αποβίβαση και επιβίβαση μαθητών.

4. Ειδικότερα σε οδόστρωμα διπλής κατεύθυνσης, το προσπέρασμα απαγορεύεται και κατά την προσέγγιση σε κυρτή αλλαγή κλίσης ή σε στροφές με ανεπαρκή ορατότητα, εκτός αν υπάρχει στα σημεία αυτά διαχωριστική νησίδα ή δύο τουλάχιστον λωρίδες κυκλοφορίας προς την κατεύθυνση αυτού που προσπερνά, οι οποίες ορίζονται με κατά μήκος διαγραμμίσεις, το δε προσπέρασμα γίνεται χωρίς να εγκαταλείψει ο οδηγός τις λωρίδες κυκλοφορίας που σημειώνονται ως κλειστές γι’ αυτούς που έρχονται αντίθετα.

5. Ο οδηγός, κατά το προσπέρασμα, υποχρεούται να αφήνει στο όχημα το οποίο προσπερνά αρκετό χώρο παραπλεύρως.

car-prices
google-news
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο