AUTOTYPOS BY QUATTRORUOTE

Ανακοίνωση Nissan για το 5ετές πλάνο βιωσιμότητας

anakoinosi-nissan-gia-to-5etes-plano-viosimotitas-605499

Η Nissan Motor Co. Ltd. ανακοίνωσε το πρόγραμμα «Nissan Sustainability 2022». Πρόκειται για ένα στρατηγικό πλάνο που αφορά στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις δραστηριότητες της εταιρείας.

Είναι η πρώτη φορά που η Nissan ανακοινώνει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο βιωσιμότητας, το οποίο συγκεντρώνει όλες τις πτυχές των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και διακυβερνητικών πρωτοβουλιών της, με μια ενιαία προσέγγιση.

Το σχέδιο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το συνεχιζόμενο πρόγραμμα «Nissan Green», το οποίο ξεκίνησε το 2001 με μακροπρόθεσμο ορίζοντα έως το 2050. Το «Nissan Sustainability 2022» θα εξασφαλίσει ότι η εταιρεία βρίσκεται στο σωστό δρόμο για την επίτευξη των τιθέμενων στόχων, καθώς πλησιάζει στη μέση χρονική διάρκεια του προγράμματος, διευρύνοντας τη νοοτροπία περί αειφορίας και συμπεριλαμβάνοντας την ποικιλομορφία και την εταιρική ενσωμάτωση, καθώς και την ισχυρότερη διακυβέρνηση. Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος περιλαμβάνουν τις εξής δράσεις:

– Μείωση των εκπομπών CO2 από τα νέα οχήματα κατά 40% έως το FY2022, σε σύγκριση με τα επίπεδα του FY2000, επιτεύξιμο εν μέρει από την αύξηση της ηλεκτροκίνησης . Η Nissan, ως ηγέτιδα στην αγορά ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων, στοχεύει σε ετήσιες πωλήσεις 1 εκατομμυρίου οχημάτων μέχρι το τέλος του FY2022, που είναι ηλεκτρικά ή έχουν ηλεκτροκινητήρες . Επίσης θα προωθήσει την ανάπτυξη συστημάτων V2X (vehicle-to-everything) παγκοσμίως, για βελτιωμένη διαχείριση της ενέργειας.

– Περιορισμός των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από την παραγωγή και τις εταιρικές δραστηριότητες κατά 30% έως το 2022, σε σύγκριση με τα επίπεδα της χρήσης του 2005, επιτεύξιμο εν μέρει από τις δραστηριότητες NESCO (Energy Saving Collaboration)

– Μείωση της χρήσης νέων υλικών στο 70% έως το 2022, επιτεύξιμο εν μέρει με την προώθηση της κυκλικής οικονομίας των επαναχρησιμοποιούμενων και ανακυκλωμένων μπαταριών ιόντων λιθίου, που χρησιμοποιούνται στα ηλεκτρικά οχήματα.

– Μείωση των ρευστών οργανικών ενώσεων στις διαδικασίες παραγωγής οχημάτων και,

– Μείωση της πρόσληψης νερού ανά μονάδα στην παγκόσμια παραγωγή κατά 21% έως το 2022, σε σύγκριση με το 2020.

Κοινωνικές πρωτοβουλίες

Η Nissan έχει από καιρό θεωρήσει ότι η οδηγική ασφάλεια και η εταιρική φιλανθρωπία αποτελούν θεμελιώδη χαρακτηριστικά των κοινωνικών πρωτοβουλιών της. Το νέο σχέδιο αειφορίας θα στηριχτεί σε αυτές τις δεσμεύσεις, εστιάζοντας ταυτόχρονα στην ποικιλομορφία και την εταιρική ενσωμάτωση. Οι πρωτοβουλίες στους τομείς αυτούς περιλαμβάνουν:

– Καθορισμό του απώτερου στόχου μείωσης των θανάτων με οχήματα Nissan στο μηδέν, που επιτυγχάνεται εν μέρει με την προώθηση της αυξημένης ασφάλειας των οχημάτων με πιο αυτόνομα συστήματα, όπως το ProPILOT, που θα προσφέρεται σε 20 οχήματα σε 20 αγορές έως το τέλος του 2022 και,

– Αύξηση του ποσοστού των γυναικών διευθυντών στο 16% παγκοσμίως και στο 13% στην Ιαπωνία μέχρι την 1η Απριλίου 2023, επιτεύξιμο εν μέρει με την παροχή κατάρτισης για την ποικιλομορφία και την ενσωμάτωση σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού, καθώς και με την προαιρετική εφαρμογή πολιτικών ευέλικτης και εξ αποστάσεως εργασίας.

Πρωτοβουλίες διακυβέρνησης

Το πρόγραμμα «Nissan Sustainability 2022» περιλαμβάνει επίσης τη βελτίωση της διακυβέρνησης της εταιρείας, μέσω αναθεωρημένων συστημάτων συμμόρφωσης. Η Nissan έχει εφαρμόσει ένα σύστημα «τριών γραμμών άμυνας», διασφαλίζοντας μεγαλύτερη συνέχεια και συνέπεια στη διαχείριση συμμόρφωσης και στους συναφείς ελέγχους. Περαιτέρω δράσεις περιλαμβάνουν:

– Συνεπής επικοινωνία σχετικά με τα μηνύματα συμμόρφωσης στο χώρο εργασίας.

– Σύστημα διαχείρισης συμμόρφωσης που έχει δημιουργηθεί και παρακολουθείται από μια ειδική ομάδα εμπειρογνωμόνων.

– Δημιουργία λειτουργίας παρακολούθησης εσωτερικού ελέγχου.

– Διορισμός ανεξάρτητων, πλήρους αφοσίωσης, περιφερειακών στελεχών, αρμόδιων για την συμμόρφωση, που θα αποτελέσουν τη βασική γραμμή υποστήριξης σε περιφερειακό επίπεδο.

– Προώθηση ευκαιριών για την έκφραση των απόψεων των εργαζομένων, καθώς και για θέματα που δεν εμπίπτουν στη συμμόρφωση και που πρέπει να επιλυθούν με αποτελεσματικό τρόπο, μέσω του συστήματος SpeakUp της Nissan και

– Ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης με ανεξάρτητους διευθυντές που θα αποτελούν το ένα τρίτο του διοικητικού συμβουλίου.

[dynamic-sidebar id=”post-area-diabaste”]

car-prices
google-news
Tags
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο