ECO CARS

Εγκύκλιος ΥΠΕΝ στους δήμους: Εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

egkyklios-ypen-stous-dimous-egkatastasi-stathmon-fortisis-ilektrikon-ochimaton-620006

Της Μαρίνας Ξυπνητού

Με την παράταση στους Δήμους να τρέχει μέχρι τις 30 Ιουνίου προκειμένου να καταρτίσουν τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων, το υπουργείο Περιβάλλοντος έχει προωθήσει ήδη την ερμηνευτική εγκύκλιο ώστε οι ΟΤΑ να ολοκληρώσουν με επιτυχία την διαδικασία.

Αποσαφηνίζονται οι όροι και καθορίζονται κοινές τεχνικές προδιαγραφές, προκειμένου να διευκολυνθούν οι ΟΤΑ στην εκπόνηση των Σχεδίων και την αξιολόγηση των εναλλακτικών σεναρίων χωροθέτησης δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Όπως ορίζεται, η κατάρτιση των Σταθμών Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) αφορά στη χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και κατάλληλων συσκευών που επιτρέπουν φόρτιση ηλεκτρικού οχήματος (Η/Ο) κανονικής ή υψηλής ισχύος σε:

· Υφιστάμενους υπαίθριους ή στεγασμένους δημοτικούς χώρους στάθμευσης

· Υφιστάμενες παρόδιες θέσεις στάθμευσης, ελεύθερες και ελεγχόμενες ,σε πολεοδομικά κέντρα των Δήμων, περιοχές αυξημένης επίσκεψης, πυκνοδομημένες αστικές περιοχές

· Νέους υπαίθριους/στεγασμένους χώρους ή παρόδιες θέσεις στάθμευσης που χωροθετούνται με σκοπό την εγκατάσταση σημείων φόρτισης Η/Ο

· Τερματικούς σταθμούς και επιλεγμένα σημεία των δημοτικών/αστικών συγκοινωνιών

· Χώρους εξυπηρέτησης τουριστικών λεωφορείων

· Χώρους εξυπηρέτησης Η/Ο τροφοδοσίας

· Καθορισμένες πιάτσες ταξί

· Χώρους στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ

· Δημοτικές εγκαταστάσεις πέραν των υποχρεωτικά προβλεπόμενων βάσει της κείμενης νομοθεσίας

Με την ερμηνευτική εγκύκλιο, μεταξύ άλλων, αποσαφηνίζεται η δυνατότητα δημιουργίας ευρύτερου Φορέα Εκπόνησης ΣΦΗΟ ειδικότερα για τις νησιωτικές περιοχές, ο τρόπος σύνταξης και αξιολόγησης των εναλλακτικών σεναρίων χωροθέτησης των φορτιστών, οι διαδικασίες συνεργασίας του Δήμου με τον ΔΕΔΔΗΕ και τα χαρακτηριστικά του υφιστάμενου δικτύου ενέργειας και οι τεχνικές προδιαγραφές για την επιλογή των σημείων χωροθέτησης και τοποθέτησης των φορτιστών. Αναλυτικότερα, όπως προκύπτει από την εγκύκλιο, προτείνεται οι Δήμοι να:

-Να αποφεύγουν σημεία/ περιοχές με συσσώρευση υδάτων (πχ βροχή, παραλιακά) και με δυσχέρειες εκσκαφής (πχ. διέλευση γραμμών μετρό ή πλησίον αρχαιολογικών χώρων κλπ), δεδομένης της υπόγειας σύνδεσης των σημείων επαναφόρτισης Η/Ο με το Δίκτυο. Περαιτέρω ιδιαιτερότητες του Δικτύου των περιοχών παρέμβασης, όπως π.χ. περιοχές με δυσκολίες ενίσχυσης του Δικτύου (π.χ. εμπορικές ζώνες), θα παρέχονται από τον ΔΕΔΔΗΕ.

-Κατά τη διαδικασία της χωροθέτησης σημείων επαναφόρτισης Η/Ο πρέπει να εξετάζεται η ύπαρξη δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας πλησίον των προτεινόμενων σημείων καθώς και η επάρκεια του, ώστε να αποφεύγονται επεκτάσεις και ενισχύσεις με αυξημένο κόστος σύνδεσης και χρόνο υλοποίησης.

-Σημαντικό είναι να αποφεύγεται η χωροθέτηση θέσεων που παρουσιάζουν δυσκολίες εκσκαφής (αρχαιολογικές περιοχές, είσοδοι μετρό κλπ). Αυτό ισχύει κυρίως για την εγκατάσταση μεγάλου πλήθους σημείων επαναφόρτισης στην ίδια περιοχή ή για τη σύνδεση σημείων επαναφόρτισης υψηλής ισχύος.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξασφαλίζεται η τήρηση της νομοθεσίας για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους. Αυτό σημαίνει ότι μετά την τοποθέτηση των φορτιστών θα πρέπει να εξασφαλίζεται επί του πεζοδρομίου, ή άλλου Κοινόχρηστου Χώρου η απαιτούμενη ελεύθερη όδευση πεζών πλάτους 1,50μ.

Παράλληλα, σε πεζοδρόμια μικρού πλάτους, όπου δεν εξασφαλίζεται η ελεύθερη όδευση πεζών, προκειμένου να μην «μικραίνει» ακόμη περισσότερο ο χώρος κίνησης των πεζών σε αυτό, δύναται η τοποθέτηση του σημείου επαναφόρτισης σε προέκταση του πεζοδρομίου εις βάρος της παρόδιας στάθμευσης.

Σημειώνεται ότι η τοποθέτηση των σημείων επαναφόρτισης Η/Ο δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να παρεμποδίζει την ράμπα ΑμεΑ ή τις διαβάσεις πεζών (οποιουδήποτε τύπου ή μορφής).

Αντίστοιχα, δεν μπορεί να τοποθετηθεί σημείο επαναφόρτισης Η/Ο σε περίπτωση που μεταξύ των θέσεων στάθμευσης και του παρακείμενου ρείθρου του πεζοδρομίου μεσολαβεί ποδηλατολωρίδα επί του οδοστρώματος.

Υπενθυμίζεται ότι το 93,4% των Δήμων της χώρας ανταποκρίθηκαν θετικά στην ηλεκτροκίνηση.

Ειδικότερα, 252 Δήμοι -από τους συνολικά 270 που αφορούσε η πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου- έδωσαν το «παρών» υποβάλλοντας πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) μέσα στο 2021.Με αυτές τις προτάσεις, οι μεγάλοι και μεσαίοι ηπειρωτικοί και νησιωτικοί Δήμοι, καθώς και οι πρωτεύουσες περιφερειακών ενοτήτων, διεκδικούν μέσα στο 2021 ποσό χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο που ανέρχεται συνολικά σε 11,5 εκατ. ευρώ και αφορά στη δημιουργία 10.291 σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε όλη τη χώρα.

Μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2021 θα ακολουθήσει και νέα πρόσκληση, προκειμένου και οι μικρότεροι δήμοι -οι οποίοι με βάση τη σχετική Υπουργική Απόφαση έχουν υποχρέωση εκπόνησης ΣΦΗΟ μέσα στο 2022- να διεκδικήσουν το σχετικό χρηματοδοτικό εργαλείο.

car-prices
google-news
Tags
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο